top of page
Forging Hot Iron

HISTORIE SPOLEČNOSTI DŘEVOKOV BLATNÁ

Historie firmy DŘEVOKOV Blatná, a.s.

  • V roce 1950 bylo v Blatné založeno „Lidové družstvo dřevozpracující, zapsané společenstvo s ručením omezeným". Předmětem jeho podnikání byla výroba nábytku a jiná dřevozpracující výroba.

  • V roce 1953 koupilo tehdejší družstvo objekt bývalé firmy RESONET, která byla v konkurzu a tím došlo k rozšíření výrobního programu o výrobu elektrofonických nástrojů.

  • Dne 20. 12. 1953 proto byl změněn i název na „DŘEVOKOV", družstvo truhlářů, jemné mechaniky a elektrofonických hudebních nástrojů v Blatné. 

  • Výsledky dosažené v oblasti elektronických nástrojů byly oceněny v roce 1958 zlatou medailí z výstavy v Bruselu a i vyznamenáním „Za vynikající práci" od prezidenta republiky. Tyto elektrofonické nástroje se vyvážely do celého světa a na kytary hráli i členové skupiny BEATLES.

  • 24. 2. 1962 se změnil název družstva na „Lidové výrobní družstvo DŘEVOKOV v Blatné". Došlo k částečné změně výrobního programu, kdy vedle dřevozpracující výroby, byla zahájena i výroba zahradnického ručního nářadí. Později byla do Blatné předána z Roudnice nad Labem výroba zemědělských bran, která zde zůstává do současné doby.

  • Od 1. 1. 1966 se opětovně změnil název na „DŘEVOKOV, výrobní družstvo Blatná" a tento název provázel družstvo až do 30. 9. 2005, tedy téměř 40 let.

  • Od 1. 10. 2005 došlo ke změně právní formy, kdy družstvo bylo přeměněno na akciovou společnost DŘEVOKOV Blatná, a.s., která plně navázala na činnost družstva a převzala i jeho výrobní program. Kromě dřevovýroby, která je zaměřena na zakázkové truhlářství i na sériovou výrobu, pořez i zpracování kulatiny a kovovýroby, která se zabývá výrobou zemědělských bran a další strojírenskou, případně zámečnickou výrobou, provozuje společnost i instalatérské, topenářské a klempířské služby.

O nás: About
O nás: Pro Gallery
bottom of page